Sie befinden sich hier

Inhalt

Szakmai háttér

Fő projekt tapasztalatok:

1) A klímaváltozás káros hatásainak megelőzése, előrejelzése és csökkentése az agrár-élelmiszertermelési vertikumban projekt (NTTIJM08, OM-00381/2008, TECH_08-A4/2-2008-0140)

A GAK kutatási, fejlesztési és innovációs feladatai: 

A szélsőséges időjárási körülmények modellezésére szolgáló kísérleti metodika kidolgozása (alapkutatás). Kisparcellás modellkísérletek beállítása különböző szántóföldi- és gyepnövényeknél, javaslatok szélsőséges körülményekhez alkalmazkodó termesztési technológiákra (alkalmazott kutatás).

A megváltozó körülményekhez kidolgozott technológiák szaktanácsadási rendszerbe való beillesztése, a gyakorlatban való megfeleltetés elvégzése (innováció). A kidolgozott technológiák ökonómiai elemzése, összevetése más technológiai megoldásokkal. Szaktanácsadói rendszer kidolgozása, ökonómiai modellszámítás (alkalmazott kutatás és innováció).

A Generali-Providencia Biztosító kutatási, fejlesztési és innovációs feladatai:

Kárbecslési modell kidolgozása a főbb növénykultúrák klímakárainak rendezéséhez. Tesztelő kalkulációk elvégzése (kutatás-fejlesztés).

Biztosítási és kárrendezési stratégiák kidolgozása. A javasolt stratégiák tesztelése a gyakorlat-ban (alkalmazott kutatás és innováció).

A kutatás-fejlesztés és innováció eredményei a 3. táblázatban részletezett formában: modell, és szabadalmi bejelentés.


Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) kutatási, fejlesztési és innovációs feladatai: 

A projekt végrehajtásához szükséges meteorológiai adatbázis megteremtése. Meteorológiai és éghajlati előrejelzési-, kockázatelemzési- és kezelési módszerek kutatása. A magas- és alacsony hőmérséklettel, valamint a csapadékkal kapcsolatos jelenségek leírása. A korai veszélyjelzés megalapozása, a veszélyjelző rendszerek alkalmazhatóságának vizsgálata (alapkutatás).

A kutatás eredményei a 3. táblázatban részletezett formában: technológiai leírások, ISO minősítési rendszerek, és szabadalmi bejelentés.

A Szent István Egyetem (SZIE) Növénytermesztési Intézet kutatási, fejlesztési és innovációs feladatai:

Kutatási és fejlesztési feladatok, valamint módszertani fejlesztés a talajművelés, a földhasználat, a növénytermesztés és a gyepgazdálkodás területén.

Földműveléstani kutatások

A kísérleti koncepció és a végrehajtási feladatok kidolgozása; a projektben talajállapot minősítés a vonatkozó kísérleti területeken; környezet-, nedvesség- és szénkímélő talajművelési rendszerek kidolgozása és tesztelése kiváló, jó, közepes, megfelelő, gyenge talaj adottságokra, illetve biztonságos, többnyire biztonságos, klíma-függő körülményekre; a legnagyobb termesztési biztonságot nyújtó művelési technológiai fogások adaptálása és terjesztése; A vizsgálatok nyomán kapott eredmények értékelése, publikálása, a konzorciumi tagokkal közösen megjelölt cél szerint, a bemutatók alkalmával előadások tartása, és szaktanácsadás (alapkutatás és innováció.

Növénytermesztési kutatások

A kísérleti koncepció és a végrehajtási feladatok kidolgozása. Szabadföldi kisparcellás kísérletek, valamint laboratóriumi vizsgálatok bázisán végez termesztésökológiai, talajhasználati és talajművelési kutatásokat a klímaváltozás hatásainak meghatározására. Azok alapján új termesztéstechnológiákat, innovációs fejlesztéseket és minőségbiztosítási rendszereket alakít ki az élelmiszer és takarmánytermesztésben. Olyan fajon belüli fajtaspecifikus paraméterek meghatározását végzi el, amelyek biztosítják az élelmiszervertikum alapanyagainak fenntartható előállítását, tekintettel az élelmiszertermelés biztonságára és a környezetvédelmi tényezőkre. 

A vizsgálatok nyomán kapott eredmények értékelése, publikálása, a konzorciumi tagokkal közösen megjelölt cél szerint, a bemutatók alkalmával előadások tartása, és szaktanácsadás (alapkutatás és innováció).

Gyepgazdálkodási kutatások

A kísérleti koncepció és a végrehajtási feladatok kidolgozása. A projektben a technológiai elemek (vezérnövények fenofázisa, a legeltetés, kaszálás időpontja, a növedékek száma, a regenerációs idő hossza) szerepének és mértékének bizonyítása a klímaváltozás okozta mennyiségi és minőségi terméskiesés megelőzésében, a károk csökkentésében. A növekvő kétszikű-borítottság hatásának tisztázása a takarmányminőség változásában. A szénakészítés és -tárolás veszteségei szélsőséges időjárás esetén, a veszteségcsökkentés módszerei. A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, fenntartható és tájbaillő gyepgazdálkodási technológia kidolgozása. Adatbázis megteremtése a károk mértékének becslésére szolgáló modellhez.

A vizsgálatok nyomán kapott eredmények értékelése, publikálása, a konzorciumi tagokkal közösen megjelölt cél szerint, a bemutatók alkalmával előadások tartása, és szaktanácsadás (alapkutatás és innováció).

A kutatás-fejlesztés és innováció eredményei a 3. táblázatban részletezett formában: technológiai leírások, ISO minősítési rendszerek, és szabadalmi bejelentés.