Sie befinden sich hier

Inhalt

2017-08-28 13:16

Gyakori hibák a vízgazdálkodási pályázatok igénylésében

A „VP2.-4.1.4-16 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” felhívás kapcsán az alábbiakban felsorolt hiányosságok és hibák előfordulása számottevő a beérkezett pályázatok esetében.

Az általános hiányosságok és hibák a következők:

• Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős elvi, létesítési, üzemeltetési/fennmaradási vízjogi engedély megléte, melyet az ügyfelek sok esetben nem, vagy azoknak nem a jogerős példányát nyújtják be.

• A táblázat szerinti III., IV. és VI. pont szerinti tevékenységek esetén felújítás vagy korszerűsítés esetében csak az előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás.

• Építés esetében a támogatási kérelem keretében történő költségvetés-tervezés és a kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolás az ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik a 2. számú mellékletben meghatározott értékig. Gyakran előfordult, hogy az ügyfelek nem a felhívás 2. sz. mellélete szerint meghatározott mértékegységben adták meg a tevékenységek mennyiségét az elektronikus kitöltés során. Ezek egyedileg tisztázásra kerülnek a támogatást igénylőkkel, valamint a benyújtófelület is módosításra került, a mértékegységek „beégetésre” kerültek, azonban a megadott mennyiségeket továbbra is jó lenne, ha fokozott figyelemmel, a 2. számú melléklet alapos áttanulmányozását követően adnák meg.

• Jelentős problémát okoz az ügyfeleknek, hogy amennyiben a fejlesztés nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, igazolni kell a használat jogcímét, azzal, hogy a birtoklás, használat, hasznok szedésének joga legalább a fenntartási időszak végéig biztosított kell legyen, továbbá a tulajdonosok, osztatlan közös tulajdon esetén valamennyi tulajdonostárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata szükséges, mely szerint hozzájárul(nak) a beruházás megvalósításához. Sok esetben ezen a hozzájáruló nyilatkozatok és bérleti szerződések is hiánypótlásra szorulnak, mivel azok nem állnak rendelkezésre minden tulajdonostárstól, és/vagy nem a fenntartási időszak végéig biztosítják az ügyfél jogát az adott ingatlanon.

Vízmennyiséggel kapcsolatos okok miatt jónál rosszabb minősítést kapott víztestet érintő V. tevékenység szerinti új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben a projekt tartalmazza a meglévő öntözőberendezések vagy a meglévő öntözőrendszerek részeinek fejlesztését (IV. tevékenység) is, és teljesülnek a felhívás vízfelhasználás-hatékonyságának javításával, öntözésfejlesztéssel és az energiahatékonyság javításával kapcsolatos elvárások c. fejezet (3.4.1.1 szakasz D) pontja szerinti elvárások. Több kérelem jogosultsági ellenőrzése során megállapításra került, hogy önállóan nem támogatható V. tevékenységre irányul kizárólag.

• Több esetben fordul elő olyan egyénileg benyújtott projekt, amely több mezőgazdasági termelő üzemét szolgáló öntözőmű kialakítására, fejlesztésére irányult. Az ilyen fejlesztések támogatására a felhívás alapján kizárólag konzorciumi formában beadott támogatási kérelmek esetén van lehetőség.

Forrás:agroinform

Kontextspalte

Szolgáltatás részletező:

Betöltés...

Kapcsolódó GAK projektek

  • ECOVOC  (EU Leonardo 2011-13)  
    Biozöldség termesztő
  • Klímaváltozás projekt (NKTH 2008-2012)

 

 

GAK Szaktanácsadói Belső Rendszer

Kérjük írja be felhasználói nevét és jelszavát a belső tartalmak eléréséhez.