Sie befinden sich hier

Inhalt

2017-07-25 10:32

Ezeket ne felejtse el az AKG-val kapcsolatban!

Időnként szükséges áttekinteni a pályázati feltételeket újra a nyertes pályázóknak is a megfelelő teljesítés megvalósulása érdekében.

Az elmúlt hónapban kapták kézhez támogatói okiratukat azon gazdálkodók, akik a másodszorra megnyitott agrár-környezetgazdálkodási pályázati felhívásra (AKG) 2016-ban nyújtották be kérelmeiket – írja a NAK. Az új belépőknek már 2017. január 1-jétől a támogatói okirat kézhezvételét megelőző időszakra is be kellett tartaniuk vállalt előírásokat – kivéve a 2017. január 1. előtt vetett kultúrák esetében a táblaméretre és az ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználására vonatkozókat.

A támogatott AKG-s szántóterületen az integrált növényvédelem keretében a 2017. január 1. után vetett növénykultúrákra vonatkozóan általános kötelezettség, hogy hibridkukorica, repce, búza, napraforgó esetében évente, a többi növényfaj esetén két évnél nem régebbi számla vagy bizonylat megléte szükséges a minősített vetőmag használatáról. Amennyiben a gazdálkodó a fémzárolt vetőmagot választotta, úgy minden esetben a főnövényre és másodvetésre is egy évnél nem régebbi szaporítóanyag vásárlásáról szóló számlával, bizonylattal kell rendelkeznie.

Az AKG-s területre – kivéve gyep – az 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredmény meglétének folyamatosnak kell lennie. Az új belépőknek 2017. december 31-ig kell a talajmintát a laboratóriumba juttatni, azonban ügyelni kell arra, hogy az AKG-ba bevitt területeken a nitrátrendelet előírásait be kell tartani, így a műtrágya-használatot megelőzően a talajvizsgálati eredménynek már rendelkezésre kell állnia. A folyamatosság szempontjából a talajminta leadásáról szóló átvételi igazolás is elfogadható.

A talajvizsgálati kötelezettség az érintett területre vonatkozik, vagyis az előírásoknak megfelelő talajvizsgálati eredmény attól függetlenül elfogadható, hogy azt kinek a nevére állították ki. A talajvizsgálati eredményeken alapuló tápanyag-gazdálkodási tervet minden évben szeptember 30-ig, vagy azt követő betakarítás esetén a betakarítást követő 30 napon belül el kell készíteni. Az új belépőknek az első, 2017. évre vonatkozó tervet az egységes kérelem benyújtási időszakának végéig kellett összeállítani, a szeptember 30-ai időpont már a második évre szól.

Ültetvény esetében választható előírás a levélmintavétel, melyet minden évben augusztus 31-ig kell elvégezni a pályázati felhívás mellékletében rögzített vegetációs periódusok figyelembevételével. Teljesítésnek itt is elfogadott a laboratóriumi átvételi igazolás.

A kötelező vagy választott agrotechnikai műveletek bejelentését a kincstár elektronikus felületén a kötelezettségteljesítés elfogadása érdekében a művelet befejezését követő 15 napon belül meg kell tenni. Ültetvények esetében a kivágás, újratelepítés jelentésére legyenek figyelemmel, mert ennek hiányában a terület kizárására kerülhet sor.

A támogatás keretében az egybeművelt tábla nem jogosult támogatásra, illetve amennyiben a támogatott egy adott blokkon belül úgy gazdálkodik, hogy egy kötelezettségvállalással érintett területével szomszédos egyéb, nem támogatott területén azonos növényt termeszt, akkor a területeket el kell különítenie (pl. 50-60 cm-es sávú ültetvény esetében a közös sarokpontokon, töréspontokon természetes anyagú jelölőtárgy stb.).

Mindenki számára ismeretes, hogy az AKG-ban bizonyos növényvédő szerek alkalmazása tiltott, melyet már január 1-jétől az új belépőknél is ellenőriznek. A tiltólista a www.szechenyi2020.hu weboldalon elérhető.

Forrás: agroinform.hu

Kontextspalte

Szolgáltatás részletező:

Betöltés...

Kapcsolódó GAK projektek

  • ECOVOC  (EU Leonardo 2011-13)  
    Biozöldség termesztő
  • Klímaváltozás projekt (NKTH 2008-2012)

 

 

GAK Szaktanácsadói Belső Rendszer

Kérjük írja be felhasználói nevét és jelszavát a belső tartalmak eléréséhez.